People farm

Wat als de wereld niet gedomineerd wordt door de mens? Wat als de wereld gestuurd wordt door zwanen, ratten, schapen, mieren of pinguïns?

Kunst- en vliegwerk

Pinguïns hebben één grote droom. Zij willen zo graag terug kunnen vliegen. Maar zelfs met al hun fantasie en met ingenieuze uitvindingen lukt dat niet. Valt hun droom dan helemaal in het water?

Ze zijn hopeloos tot ze boven hun hoofden een mens zien die de kunst van het vliegen heeft geleerd. Ze proberen zijn aandacht te trekken…

De prins en de zwaan

De prins gaat op jacht en komt aan bij een meer met zwanen. Zijn gevolg stelt voor om de zwanen te schieten. De koningin van de zwanen komt echter er tussen. Ze legt aan de prins uit dat er een betovering op hen rust. De zwanen zijn eigenlijk jonge vrouwen, maar de kwaadaardige tovenaar betoverde hen. Iedere nacht nemen de zwanen even hun ware gedaante aan. Wanneer de prins de koningin van de zwanen in haar ware gedaante ziet, is hij op slag verliefd. De betovering kan echter onmogelijk verbroken worden. De koningin gaat als zwaan opnieuw naar het meer. De prins kan geen afscheid nemen en gaat mee.

Mierenrijk

Op haar eerste reis vergaat haar schip en spoelt zij aan op een eiland dat bewoond blijkt te zijn door een mierenvolk. Een ijverig volkje met één koningin en veel werksters die onderling de werktaken verdelen. De mieren beschouwen haar aanvankelijk als een sans-papier. Zij weet zich echter te integreren, wordt ontvangen aan het hof en krijgt een verblijfsvergunning.

De goede herders

Het vak mensenherder is een van de oudste beroepen van de wereld. De belangrijke taken zijn het aanbrengen van oormerken en piercings. Het scheren en knippen van de mensen gebeurt vandaag de dag door bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Het seizoen is bepalend voor het werk van de mensenherder.  De drukste periode is de zomer en ook de winter wanneer de mensen naar het buitenland trekken.

De mensenvangers

Ratopia wordt al heel lange tijd met alle mogelijke middelen bestreden door de mensen. De ratten zijn het helemaal zat en willen dat hun koning er iets aan gaat doen. Ze vernemen dat een duo mensenvangers die het land kan bevrijden. Deze vragen hier een vergoeding voor die even hoog is als het jaarloon van de koning. De mensenvangers maken een megahit en alle mensen die het horen lopen naar de zee en verdrinken.

Als de mensenvangers hun loon vragen, wil de koning deze niet betalen. De mensenvangers zeggen dat de koning spijt zal krijgen. Zij spelen opnieuw hun megahit en nu volgen alle rattenkinderen met hen het land uit. Door het bedriegen van de mensenvangers zijn alle rattenkinderen verdwenen en nooit meer teruggevonden.